Діючі міжнародні проекти та програм, потенційними реципієнтами яких можуть бути громадські організації

Home/Можливості для молоді/Діючі міжнародні проекти та програм, потенційними реципієнтами яких можуть бути громадські організації

Діючі міжнародні проекти та програм, потенційними реципієнтами яких можуть бути громадські організації

Карта залучення міжнародної допомоги

1. Українська регіональна платформа громадських ініціатив29.01.2014–29.01.2018, 1 млн. євро

http://ci-center.org/

Підтримка місцевих організацій громадянського суспільства (ОГС), зокрема тих, що знаходяться у сільських та відділених місцевостях, з метою забезпечення їх активної участі у демократичних змінах:

  • зміцнення нових ініціатив та можливостей сільських ОГС;
  • сприяння взаємодії між ОГС у різних регіонах України; надання грантової допомоги для місцевих ОГС та громадських ініціатив;
  • інформаційні заходи;
  • проведення навчання та тренінгів

2. Європейський інструмент з демократії та прав людини (ЄІДПЛ), 2014-2020 рр., 2 млн. євро

 http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2015/2015_03_06_uk.htm

Сприяння розвитку демократії, верховенства права, дотриманню прав та основних свобод людини.

3. Здоров’я жінок України, 01.10.2011-30.09.2016, 8,2 млн. дол. США

http://www.usaid.gov/node/71471 і http://www.tfh.jsi.com/Uk/index.htm

Сприяння покращенню здоров’я жінок, чоловіків і родин в цілому шляхом запровадження в Україні сучасних практик зі збереження репродуктивного здоров’я  і планування сім’ї.

4. Посилення контролю за туберкульозом в Україні, 02.04.2012–01.04.2017, 17,8 млн. дол. США

http://stbcu.com.ua/about/

Покращення якості послуг з діагностики, ведення випадку та профілактикитуберкульозу, включно з випадками.

5. Покращення послуг у сфері ВІЛ/СНІД серед представників груп найвищого ризику в Україні, 15.06.2012–14.06.2017, 21,9 млн. дол. США

http://www.aidsalliance.org.ua/ru/news/pdf/pact/Pact_ukr.pdf

Надання послуг представникам груп найвищого ризику, які будуть отримувати соціальні та медичні послуги, продиктовані їх потребами. Проект спрямований на уповільнення розповсюдження ВІЛ-інфекції серед представників груп найвищого ризику та їхніх партнерів. У проекті будуть застосовані нові підходи, які дозволять підвищити якість послуг у сфері ВІЛ/СНІД, а також посилити здатність українських організацій здійснювати програми, направлені на подолання епідемії.

6. Доступ спільнот до послуг з догляду та лікування ВІЛ через зміцнення систем охорони здоров’я (АССESS), 30.09.2012–31.03.2018, 4,4 млн. дол. США

http://network.org.ua/projects/current_projects/proekt-access-dostup-spil%60not-do-poslug-z-doglyadu-ta-likuvannya-vil-cherez-zmitsnennya-system-okhor/

Розширення доступу до медичної допомоги для людей, які живуть з ВІЛ шляхом підвищення ефективності національної системи охорони здоров’я у сфері профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу на місцевому, регіональному та національному рівнях.

7. Зміцнення системи охорони здоров’я з метою забезпечення сталої відповіді соціально небезпечних захворювань, 01.10.2013-30.09.2018, 18 млн. доларів США

http://www.usaid.gov/node/71471

  • Посилення реалізації заходів державної політики на протидію ВІЛ/СНІД, що базуються на принципах доказової медицини та враховують гендерні питання;
  • Оптимізація розподілу ресурсів для впровадження національних та регіональних програм протидії ВІЛ/СНІД, спрямованих на групи найвищого ризику;
  • зміцнення кадрових ресурсів у сфері надання послуг щодо протидії ВІЛ/СНІД, спрямованих на групи найвищого ризику.

About the Author:

Leave A Comment