154062807_science-communication_-iStockphoto_Thinkstock-1024x662

Карта залучення міжнародної допомоги

1. Українська регіональна платформа громадських ініціатив29.01.2014–29.01.2018, 1 млн. євро

http://ci-center.org/

Підтримка місцевих організацій громадянського суспільства (ОГС), зокрема тих, що знаходяться у сільських та відділених місцевостях, з метою забезпечення їх активної участі у демократичних змінах:

  • зміцнення нових ініціатив та можливостей сільських ОГС;
  • сприяння взаємодії між ОГС у різних регіонах України; надання грантової допомоги для місцевих ОГС та громадських ініціатив;
  • інформаційні заходи;
  • проведення навчання та тренінгів

2. Європейський інструмент з демократії та прав людини (ЄІДПЛ), 2014-2020 рр., 2 млн. євро

 http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2015/2015_03_06_uk.htm

Сприяння розвитку демократії, верховенства права, дотриманню прав та основних свобод людини.

3. Здоров’я жінок України, 01.10.2011-30.09.2016, 8,2 млн. дол. США

http://www.usaid.gov/node/71471 і http://www.tfh.jsi.com/Uk/index.htm

Сприяння покращенню здоров’я жінок, чоловіків і родин в цілому шляхом запровадження в Україні сучасних практик зі збереження репродуктивного здоров’я  і планування сім’ї.

4. Посилення контролю за туберкульозом в Україні, 02.04.2012–01.04.2017, 17,8 млн. дол. США

http://stbcu.com.ua/about/

Покращення якості послуг з діагностики, ведення випадку та профілактикитуберкульозу, включно з випадками.

5. Покращення послуг у сфері ВІЛ/СНІД серед представників груп найвищого ризику в Україні, 15.06.2012–14.06.2017, 21,9 млн. дол. США

http://www.aidsalliance.org.ua/ru/news/pdf/pact/Pact_ukr.pdf

Надання послуг представникам груп найвищого ризику, які будуть отримувати соціальні та медичні послуги, продиктовані їх потребами. Проект спрямований на уповільнення розповсюдження ВІЛ-інфекції серед представників груп найвищого ризику та їхніх партнерів. У проекті будуть застосовані нові підходи, які дозволять підвищити якість послуг у сфері ВІЛ/СНІД, а також посилити здатність українських організацій здійснювати програми, направлені на подолання епідемії.

6. Доступ спільнот до послуг з догляду та лікування ВІЛ через зміцнення систем охорони здоров’я (АССESS), 30.09.2012–31.03.2018, 4,4 млн. дол. США

http://network.org.ua/projects/current_projects/proekt-access-dostup-spil%60not-do-poslug-z-doglyadu-ta-likuvannya-vil-cherez-zmitsnennya-system-okhor/

Розширення доступу до медичної допомоги для людей, які живуть з ВІЛ шляхом підвищення ефективності національної системи охорони здоров’я у сфері профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу на місцевому, регіональному та національному рівнях.

7. Зміцнення системи охорони здоров’я з метою забезпечення сталої відповіді соціально небезпечних захворювань, 01.10.2013-30.09.2018, 18 млн. доларів США

http://www.usaid.gov/node/71471

  • Посилення реалізації заходів державної політики на протидію ВІЛ/СНІД, що базуються на принципах доказової медицини та враховують гендерні питання;
  • Оптимізація розподілу ресурсів для впровадження національних та регіональних програм протидії ВІЛ/СНІД, спрямованих на групи найвищого ризику;
  • зміцнення кадрових ресурсів у сфері надання послуг щодо протидії ВІЛ/СНІД, спрямованих на групи найвищого ризику.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *